Wie wil meewerken aan het project “het boerenleven op de Noordoost Veluwe tijdens de jaren 1930-1970?

De besturen van de stichtingen Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse en Ampt Epe hebben in een bijeenkomst op 24 mei j.l. besloten om te verkennen of gezamenlijk een project “oral history” (mondelinge geschiedenis) is op te starten. Om te voorkomen dat informatie over het vroegere boerenleven verloren gaat en een podium krijgt, gaat Ampt Epe samenwerken met Veluws Museum Hagedoorns Plaatse (VSM). VSM wil de verzamelde verhalen inzetten in de te verbouwen museumboerderij. Het museum wil met de verzamelde informatie jong en oud laten beleven, dat het leven rondom de boerderij vroeger niet makkelijk was. Het project heeft als thema “het boerenleven op de Noordoost-Veluwe tijdens de jaren 1930-1970”.

Wat is oral history?

Oral history is het vastleggen wat mensen vertellen, in mondelinge vorm dus, over hun ervaringen en belevingen. Het gaat in dit project om het vastleggen en ontsluiten van de persoonlijke getuigenis van mensen in hun omgang met het boerenbedrijf en hun omgeving op de Noordoost-Veluwe. Het is levende geschiedenis en vaak een levensverhaal. Oral history is wat iemand vertelt uit eigen ervaring. Het legt nieuwe of aanvullende inzichten vast. Nieuwe inzichten als het gaat om levende geschiedenis, die alleen in de hoofden van mensen zit. Het kan ook aanvullende inzichten opleveren op het onderzoeksmateriaal verzameld uit literatuur en archieven, waarbij die bronnen worden verrijkt of genuanceerd door de ervaringen van de mensen zelf. De gegevens die een oral history onderzoek oplevert zijn per definitie kwalitatief van aard. De verzamelde uitspraken in het interview zijn anekdotisch en subjectief, zelfs fenomenologisch als de beleving centraal staat.

Soms is aanvullend bronnenonderzoek nodig om te toetsen wat wordt gezegd in de interviews. Het subjectieve karakter vinden sommigen een probleem, maar het levert ook fascinerend materiaal op. Zeker als oral history en schriftelijke bronnen elkaar goed aanvullen in een onderzoek.

De beleving en de dagelijkse omgang van mensen met het boerenbedrijf vormt een goede basis voor ontroerende of pakkende verhalen. Met deze verhalen kan de betekenis van het boerenbedrijf laagdrempelig worden uitgelegd en beleefd worden door mensen die geen ervaring met dit bedrijf hebben of die hiermee hun eigen ervaringen kunnen verrijken. Hierdoor kan het begrip voor de geschiedenis van de Noordoost Veluwe en het draagvlak voor de instandhouding van oude boerenerven als de Hagedoorns Plaatse toenemen.

Wie wil meewerken?

Wie mee wil werken aan het project kan zich opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0578-621129.
Wij zijn op zoek naar goede doorvragers en (aanstormend of voormalig) professionele filmers.

Uiteraard zijn namen van mensen, die voor een interview in aanmerking komen ook van harte welkom.