Zakelijke vrienden

Museum “Hagedoorns Plaatse” vertelt het verhaal van de Oost-Veluwe, de historie, cultuur en tradities van dit eigenzinnige en prachtige deel van de provincie Gelderland. Maar de Oost-Veluwe is meer dan bos, hei en een eigen dialect. Een ondernemend gebied dat op de fundamenten van het erfgoed vooruitstrevend en eigentijds de toekomst vorm wil geven. Als uitdrager van de Oost-Veluwse cultuur zoekt Museum “Hagedoorns Plaatse” juist daarom de verbinding met het bedrijfsleven. 

Met de bijdragen van de Zakelijke Vrienden kunnen wij aankopen doen, nieuwe tentoonstellingen initiëren en restauraties van onze collectie en aan onze gebouwen uitvoeren.

Sponsorpakketten maatwerk

Sponsorarrangementen zijn altijd maatwerk. Uw bedrijfsuitingen worden dan in overleg eventueel gekoppeld aan één van onze aansprekende tentoonstellingen die de komende jaren op de kalender staan of worden in onze brochures opgenomen en op onze website geplaatst.

Belasting en gift

Ook voor bedrijven is de Geefwet van 2012 van toepassing. Bedrijven die giften doe naan de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”, een museum met de ANBI-status en aangemerkt als culturele instelling, kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen over de eerste € 5000,–,  dus maximaal € 2500,– extra belastingaftrek voor de Vennootschapsbelasting .

De regelgeving rondom giften is complex. Vraag daarom advies aan uw belastingadviseur of accountant. Ook op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl  (aftrekbare giften)  vindt u informatie.

 

Interesse?

Voor meer informatie over zakelijke vrienden, kunt u contact opnemen onze penningmeester via email info@hagedoornsplaatse.nl

Geef een reactie