Vrienden, donateurs en ondernemers steunen Hagedoorns Plaatse

Museum “Hagedoorns Plaatse” vertelt het verhaal van de Oost-Veluwe, de historie, cultuur en tradities van dit eigenzinnige en prachtige deel van de provincie Gelderland. Maar de Oost-Veluwe is meer dan bos, hei en een eigen dialect. Een ondernemend gebied dat op de fundamenten van het erfgoed vooruitstrevend en eigentijds de toekomst vorm geeft. Als uitdrager van de Oost-Veluwse cultuur zoekt Museum “Hagedoorns Plaatse” juist daarom de verbinding met de samenleving én met het bedrijfsleven.

Vereniging Vrienden van Hagedoorns Plaatse

Naast donateur worden of ons museum sponsoren zijn er ook andere mogelijkheden om het museum te steunen. Meldt u aan als lid van de zelfstandige Vereniging van Vrienden van het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse!

Deze verenging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van- en zich inzetten voor het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse. De contributie voor het lidmaatschap van deze vereniging is vrij, echter wel met een minimum van € 15,– per jaar. Na betaling ontvangt u een Vrienden Jaarkaart, hiermede kunt u zo  vaak als u wilt het museum gratis bezoeken.

De vereniging zorgt regelmatig voor net dat beetje extra geld om de aankoop van een mooi museumstuk mogelijk te maken, of dat nodig is om een tentoonstelling nog aantrekkelijker te maken. Ook koopt de vereniging ieder jaar enkele relevante boeken voor de museumbibliotheek. Voorts zet de vereniging zich in om voor het museum een nog betere binding met de samenleving, o.a. in de gemeente Epe te krijgen.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan via onderstaande link aan of neem contact op met de voorzitter van de Vrienden: j.egeter@kpnmail.nl of met het kantoor van ons museum via info@hagedoornsplaatse.nl

Particuliere donateurs

Particulieren kunnen ons steunen door middel van een eenmalige donatie. Eenmalig of ieder jaar een door uzelf bepaald bedrag. U helpt ons museum om bijv. bij het onderhoud van de monumentale boerderij. Of uw geld zetten we in om een bijzonder object aan te kopen die onze collectie mooi aanvult. 

Donaties zijn door ons museum vrij te besteden maar uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gelden die wij van onze donateurs krijgen!

Oud Epe

Zakelijke vrienden van Hagedoorns Plaatse

Met de bijdragen van de onze Zakelijke Vrienden kunnen wij aankopen doen, nieuwe tentoonstellingen initiëren en restauraties van onze collectie en aan onze gebouwen uitvoeren. Zakelijke vrienden kunnen zich ook verbinden aan een evenement of activiteit. Bij nieuwe tentoonstellingen zoeken wij regelmatig contact met Zakelijke Vrienden. Zij helpen zowel met geld als in  natura door diensten te verlenen als vriendendienst.

Sponsorpakketten

Voor bedrijven verzorgen wij sponsorpakketten op maat. Uw bedrijfsuitingen worden dan in overleg eventueel gekoppeld aan één van onze aansprekende tentoonstellingen die de komende jaren op de kalender staan of worden in onze brochures opgenomen en op onze website geplaatst.

Belasting en gift

Voor particulieren en bedrijven is de Geefwet van toepassing. Bedrijven en particulieren die giften doen aan de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”, een museum met de ANBI-status en aangemerkt als culturele instelling, kunnen extra belastingaftrek krijgen.

De regelgeving rondom giften is complex. Vraag daarom advies aan uw belastingadviseur of accountant. Ook op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl (aftrekbare giften) vindt u informatie.

Interesse?

Voor meer informatie over donaties, Vrienden van Hagedoorns Plaatse of Zakelijke Vrienden kunt u contact opnemen met ons kantoor; info@hagedoornsplaatse.nl.