Vrienden van Hagedoorns Plaatse

Museum “Hagedoorns Plaatse” vertelt het verhaal van de Oost-Veluwe, de historie, cultuur en tradities van dit eigenzinnige en prachtige deel van de provincie Gelderland. Maar de Oost-Veluwe is meer dan bos, hei en een eigen dialect. Een ondernemend gebied dat op de fundamenten van het erfgoed vooruitstrevend en eigentijds de toekomst vorm wil geven. Als uitdrager van de Oost-Veluwse cultuur zoekt Museum “Hagedoorns Plaatse” juist daarom de verbinding met de samenleving én met het bedrijfsleven.

Met de bijdragen van de onze Zakelijke Vrienden, Vrienden en Donateurs kunnen wij aankopen doen, nieuwe tentoonstellingen initiëren en restauraties van onze collectie en aan onze gebouwen uitvoeren.

Particulieren

Particulieren kunnen ons steunen door middel van een eenmalige donatie. U kunt ons ook ondersteunen door lid te worden van de Vrienden van Hagedoorns Plaatse. Wilt u meer weten of lid worden, neemt u dan contact op met ons museum.

Bedrijven

Voor bedrijven verzorgen wij sponsorpakketten op maat. Uw bedrijfsuitingen worden dan in overleg eventueel gekoppeld aan één van onze aansprekende tentoonstellingen die de komende jaren op de kalender staan of worden in onze brochures opgenomen en op onze website geplaatst.

Belasting en gift

Voor particulieren en bedrijven is de Geefwet van toepassing. Bedrijven en particulieren die giften doen aan de Stichting Veluws Streekmuseum “Hagedoorns Plaatse”, een museum met de ANBI-status en aangemerkt als culturele instelling, kunnen extra belastingaftrek krijgen.

De regelgeving rondom giften is complex. Vraag daarom advies aan uw belastingadviseur of accountant. Ook op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl (aftrekbare giften) vindt u informatie.

Interesse?

Voor meer informatie over donaties, vrienden van Hagedoorns Plaatse of zakelijke vrienden, kunt u contact opnemen onze penningmeester via email penningmeester@hagedoornsplaatse.nl