Bestuur en directie van Veluws Museum Hagedoorns Plaatse

Het bestuur van Veluws Museum Hagedoorns Plaatste bestaat uit ten minste zes personen. Het dagelijks bestuur van het museum bestaat uit; de voorzitter, penningmeester en secretaris.

De directeur is de vaste adviseur van zowel het algemeen als dagelijks bestuur.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag is te lezen via de afbeelding hiernaast. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van het jaarverslag, kunt u contact opnemen via het e-mailadres: communicatie@hagedoornsplaatse.nl

BESTUUR:

 

Naam

 

 

Functie

 

(neven-)functies buiten het

Bestuur*

 

 

Rooster van aftreden**

Kees van Puijenbroek

Voorzitter

 

Benoeming eerste termijn:

01-03-2024

Vacant

Secretaris

 

 

Gep Kozijn

Penningmeester

Lid bestuur Stichting Beheer

Hagedoorns Plaatse

Coördinator Landwerkgroep

Boswachterij Gortel van de

Stichting Landschapsbeheer

Gelderland

Benoeming eerste termijn:

01-05-2020

Benoeming (evt.) tweede termijn

01-05-2024

Aftreden uiterlijk:

01-05-2028

Han Langereis

Lid

Voorzitter Stichting Beheer

Hagedoorns Plaatse

Benoeming eerste termijn:

01-04-2020

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-04-2024

Aftreden uiterlijk:

01-01-2028

Taco Hoppener

Lid

Directeur/eigenaar

Clevermedia

Voorzitter herensociëteit ‘De

Heeren van’

Bestuurslid ondernemers-

Vereniging Emst Onderneemt

Secretaris ijsvereniging ‘De

Scheve Schaats’

Fractielid Gemeentebelangen

Epe

Benoeming eerste termijn :

01-05-2017

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-05-2021

Aftreden uiterlijk:

01-05-2025

Bert Jan Nijhuis

Lid

Docent aardrijkskunde RSG

N.O. Veluwe, Epe

Benoeming eerste termijn:

01-05-2017

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-05-2021

Aftreden uiterlijk:

01-05-2025

Kindermiddagen: zaterdagmiddagen 20 juli, 10 augustus, 31 augustus & woensdagmiddagen 17 juli, 24 juli, 31 juli, 14 augustus en 21 augustus!

Kindermiddagen met verschillende thema's : Speuren naar Natuursporen, Bijen, Archeologie en verschillende knutselthema's.

Zaterdag van 13:00 uur tot 16:00 uur & woensdag start om 13:30 uur tot 15:30 uur.