Voor scholen

Museumboerderij Hagendoornse Plaatse heeft verschillende mogelijkheden voor het onderwijs. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

 1. Een zelfstandig bezoek aan het museum onder leiding van een docent van de eigen school.
 2. Een bezoek onder begeleiding van een of meerdere museumdocenten
 3. Museumboerderij Hagendoornse Plaatse neemt samen met andere musea en culturele instellingen op de Veluwe deel aan het project Erfgoedleerlijn voor de basisscholen in Hattem. De bezoeklessen zijn gekoppeld aan les- en kerndoelen van het primair onderwijs. Op de website www.reizenindetijd.nl is meer informatie te vinden.

1  Een zelfstandig bezoek aan het museum onder leiding van een docent van de school:

Een rondleiding verzorgd door de docent van de school. De leerlingen krijgen opdrachten, ontwikkeld door de docent zelf.

 • Kosten:    € 50,- per groep
 • Tijd:            Tijdens openingstijden van het museum (graag twee weken van tevoren aankondigen)
 • Duur:         60 minuten (advies)
 • Aantal:      maximaal 30 leerlingen, één begeleider per tien leerlingen

2    Een bezoek onder begeleiding van een of meerdere museumdocenten. 

Dit gaat over de vaste collectie en/of de tijdelijke tentoonstelling. De leerlingen krijgen een rondleiding van de museumdocent en opdrachten ontwikkeld door het museum. De leerlingen gaan in gesprek over de voorwerpen die in het museum en in de tentoonstelling te zien zijn.

 • Kosten:       € 75,- per groep
 • Tijd:              Tijdens openingstijden van het museum (graag twee weken van tevoren aankondigen)
 • Duur:            60 minuten (advies)
 • Aantal:         maximaal 30, één begeleider per vijftien leerlingen

3  Bezoeklessen in het kader van reizen in de tijd (zie ook www.reizenindetijd.nl)

a.  Speuren naar Sporen van de verzamelman

De leerlingen gaan speuren naar sporen van de Verzamelman. Wat verzamelde hij en wat wil hij ons laten zien? De leerlingen gaan terug in de tijd en leren spelenderwijs meer over het boerenleven van weleer. Ook wordt er aandacht besteed aan de bijen. Aan het einde van de les maakt iedere leerling een kaars van bijenwas.

b. Wonen op Hagendoornse Plaatse voor 1940

Hoe woonden de boeren vroeger in de boerderij? Gebruikten ze dezelfde spullen als we nu gebruiken? In deze les ontdekken de leerlingen hoe een boerengezin vroeger woonde op de boerderij en op welke manier dat verschilt met hoe ze zelf wonen. Er wordt ook aandacht besteed aan de bouwconstructie van de boerderij.

c. Sporen in het landschap

Leerlingen rouleren door het Veluws museum Hagedoorns Plaatse om te onderzoeken wat archeologische vondsten zeggen over vroeger. In de theeschenkerij zijn de leerlingen als personages uit andere tijden verkleed en kijken ze welke voorwerpen hierbij passen. In de varkensschuur zien ze onherkenbare vondsten uit vroegere tijden, en ontdekken ze wat het was, en waar het voor gebruikt werd. De leerlingen gaan als archeologen het werk van een opgraving in de juiste volgorde leggen. Daarnaast gaat ze in een grote zandbak zelf opgravingen doen: potscherven en beenderen duiken op! Als afsluiting wordt er vuur gemaakt met vuursteentjes.

d. De Boerenbruiloft

Wat is dat eigenlijk: trouwen? En hoe gaat dat in zijn werk? In deze les doen de leerlingen alsof. Ze spelen een boerentrouwerij na in de meer dan 300 jaar oude boerderij “Hagedoorns Plaatse” in Epe. In de tot “trouwkamer” ingerichte deel laat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zien hoe het voltrekken van een huwelijk gaat. Twee leerlingen spelen voor bruidspaar en worden in het bijzijn van de klasgenoten en belangstellenden, natuurlijk niet echt, in de echt verbonden!