ANBI

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse heeft ANBI-status. Donaties/giften aan ons museum kunt u als aftrekpost gebruiken in uw belastingopgave. Veluws Museum Hagedoorns Plaatse is grotendeels  afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Door middel van ondernemend denken en verstandig financieel beleid houden wij onze financiën gezond. 
Uw donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken!

Doel

Doel van onze stichting is het inrichten, het beheren en instandhouden van een museum of meer musea van voorwerpen afkomstig uit de gemeente Epe in het bijzonder en overigens van de Veluwe of daarop betrekking hebbend.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Kees van Puijenbroek
Bestuurslid (vice voorzitter): Bert Jan Nijhuis
Secretaris: vacant
Penningmeester: Gep Kozijn
Bestuurslid: Taco Hoppener
Bestuurslid: Han Langereis
Bestuurslid: Frobert Visser

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse heeft een bezoldigd directeur. Wij volgen de Museum CAO.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Stichting Veluws Museum Hagedoorns Plaatse

Ledderweg 11
8161 SZ Epe
Tel. 0578 – 627 162
info@hagedoornsplaatse.nl
KvK-nr. 41038494
BTW-nr. NL813850046B01
RSIN: 8052.33.672

Onze Algemene Voorwaarden