ANBI

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse heeft ANBI-status. Donaties/giften aan ons museum kunt u als aftrekpost gebruiken in uw belastingopgave. Veluws Museum Hagedoorns Plaatse is grotendeels  afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Door middel van ondernemend denken en verstandig financieel beleid houden wij onze financiën gezond. Uw donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken!

Doel
Doel van onze stichting is het inrichten, het beheren en instandhouden van een museum of meer musea van voorwerpen afkomstig uit de gemeente Epe in het bijzonder en overigens van de Veluwe of daarop betrekking hebbend.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van periodieke tentoonstellingen, educatieve projecten, kindermiddagen, evenementen en diverse andere activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Vacant
Vicevoorzitter: Bert Jan Nijhuis
Secretaris: Dianne Hamer
Penningmeester: Gep Kozijn
Bestuurslid: Taco Hoppener
Bestuurslid: Han Langereis

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse heeft een bezoldigd directeur. Wij volgen de Museum CAO.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Beleidsplan
Ons beleidsplan 2022-2025 vindt u hier. Ons Jaarverslag en Jaarrekening kunt u op vragen via info@hagedoornsplaatse.nl. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op!

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse is ingeschreven in het Museumregister en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Musea. Daarnaast zijn wij lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland. Wij volgen zoveel en zover mogelijk de Governance Code Cultuur.

Stichting Veluws Museum Hagedoorns Plaatse
Ledderweg 11, 8161 SZ Epe
Tel. 0578 – 627 162
info@hagedoornsplaatse.nl

KvK-nr. 41038494
BTW-nr. NL813850046B01
RSIN: 8052.33.672

Onze Algemene Voorwaarden